LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA6 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 26
Określ, który z poniższych dokumentów nie jest dokumentem trwałego przechowywania.

A.
B.
C.
D.