LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA6 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 37
Przygotowujesz prezentację i chcesz szybko otworzyć okno dialogowe "Zapisz jako". Który skrót klawiaturowy wybierzesz?

A.
B.
C.
D.