LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA6 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 24
Co może się stać, jeśli nie będziesz stosować się do instrukcji kancelaryjnej w swoim miejscu pracy?

A.
B.
C.
D.