LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA6 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 37
Jesteś technikiem prac biurowych w firmie Y. Które z poniższych działań najbardziej wpłynie na pozytywny wizerunek firmy?

A.
B.
C.
D.