LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 32
Określ, który z poniższych elementów jest elementem aktywnym w obwodzie elektrycznym?

A.
B.
C.
D.