LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 31
Który z poniższych elementów obwodu jest najbardziej odpowiedni do magazynowania energii elektrycznej?

A.
B.
C.
D.