LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 3
Wskaż, który z poniższych elementów obwodu jest odpowiedzialny za blokowanie prądu stałego i przepuszczanie prądu zmiennego.

A.
B.
C.
D.