LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 4
Podaj prawidłową zależność między napięciem (V), prądem (I) i rezystancją (R) w obwodzie elektrycznym.

A.
B.
C.
D.