LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 32
Rozważ obwód szeregowy składający się z trzech kondensatorów o pojemnościach C1=2μF, C2=3μF i C3=6μF. Oblicz pojemność zastępczą tego obwodu.

A.
B.
C.
D.