LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 1
Podczas pomiaru rezystancji rezystora za pomocą omomierza odczytujesz wartość 220Ω. Kiedy jednak podłączasz ten sam rezystor do obwodu i mierzysz jego rezystancję za pomocą prawa Ohma, otrzymujesz wartość 200Ω. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna tej różnicy?

A.
B.
C.
D.