LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 26
Załóżmy, że mierzysz napięcie na końcach rezystora w obwodzie, używając multimetru ustawionego na zakres 20V. Odczyt wynosi 15,6V. Czy pomiar był wykonany poprawnie?

A.
B.
C.
D.