LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 18
Rozważ następującą tabelę, która przedstawia różne typy linii używane w rysunkach technicznych:
Typ linii Opis
A Linia ciągła gruba
B Linia ciągła cienka
C Linia kreskowana
D Linia kreskowana i kropkowana
Jeśli chcesz zaznaczyć granice obiektu na rysunku, którego typ linii powinieneś użyć?
A.
B.
C.
D.