LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 19
Rozważ następującą tabelę przedstawiającą różne typy maszyn elektrycznych:
Typ maszyny Czy wymaga szczotek?
Silnik prądu stałego Tak
Silnik indukcyjny Nie
Silnik synchroniczny ?
Wskaż prawidłową odpowiedź dotyczącą silnika synchronicznego.
A.
B.
C.
D.