LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 2
Określ, który z poniższych elementów jest odpowiedzialny za przekazywanie prądu do wirnika w silniku prądu stałego.

A.
B.
C.
D.