LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 37
Wskazać element, który nie jest typowym składnikiem silnika elektrycznego.

A.
B.
C.
D.