LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 37
Zidentyfikuj element, który jest charakterystyczny dla silników indukcyjnych, ale nie występuje w silnikach synchronicznych.

A.
B.
C.
D.