LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 36
Zidentyfikuj urządzenie elektryczne, które wykorzystuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej do przekazywania energii między dwoma lub więcej obwodami poprzez pole magnetyczne.

A.
B.
C.
D.