LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 28
Rozważ następujący schemat układu zasilania maszyny elektrycznej:
---[ZASILANIE]---[BEZPIECZNIK]---[MASZYNA]---
Gdzie powinien zostać zamontowany wyłącznik awaryjny?
A.
B.
C.
D.