LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 18
Podczas montażu układu sterowania dla maszyny elektrycznej, musisz zdecydować o rodzaju sterowania. Które z poniższych sterowań jest najbardziej odpowiednie dla maszyn o dużej mocy?

A.
B.
C.
D.