LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 31
Podczas uruchamiania maszyny elektrycznej zauważyłeś, że dźwięk pracy silnika jest nierówny. Co to może oznaczać?

A.
B.
C.
D.