LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 36
Podczas obsługi maszyny elektrycznej zauważyłeś iskrzenie na szczotkach komutatora. Co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną tego zjawiska?

A.
B.
C.
D.