LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE1 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 7
Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym, które posiada silnik indukcyjny, zauważasz, że silnik nie osiąga pełnej prędkości, mimo że jest podłączony do źródła zasilania o odpowiednim napięciu. Co może być przyczyną takiej sytuacji?

A.
B.
C.
D.