LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 32
Rozważ poniższą tabelę, która przedstawia różne materiały półprzewodnikowe oraz ich właściwości:
Materiał Przerwa energetyczna (eV) Temperatura Curie (K)
German 0.67 0
Krzem 1.12 0
Gall Arsenide 1.43 0
Diamond 5.47 0
Na podstawie tych informacji, wskaż, który z tych materiałów ma największą zdolność do przewodzenia prądu przy niskich temperaturach?
A.
B.
C.
D.