LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 34
Rozważ następujący układ z tranzystorem bipolarnym:
+Vcc
 |
 R1
 |
 B |------ R2 ------| GND
 C |
 |
 R3
 |
 GND
Zakładając, że tranzystor jest w aktywnej strefie pracy, jakie zmiany nastąpią w prądzie kolektora (IC), jeśli wartość rezystora R2 zostanie zwiększona?
A.
B.
C.
D.