LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 7
Zidentyfikuj typ układu scalonego, który jest używany do stabilizacji napięcia, zapewniając stałe napięcie wyjściowe niezależnie od zmian napięcia wejściowego lub obciążenia.

A.
B.
C.
D.