LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 29
Przyjrzyj się schematowi wzmacniacza mocy. Jakie jest główne zastosowanie tego typu układu?

A.
B.
C.
D.