LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 24
Podczas tworzenia rysunku technicznego, zastosuj odpowiednie linie. Która z poniższych opcji prawidłowo definiuje różne typy linii używanych w rysunkach technicznych?

A.
B.
C.
D.