LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 3
Co symbolizuje strzałka w schemacie obwodu elektronicznego?

A.
B.
C.
D.