LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM2 - TEST WIEDZY NR 1

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 5
Rozważ następujący fragment kodu w programie CAD do tworzenia schematów elektrycznych:
BEGIN_COMPONENT
TYPE: Resistor
NAME: R1
VALUE: 220
END_COMPONENT
Co reprezentuje ten fragment kodu?
A.
B.
C.
D.