LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 18
Zidentyfikuj, które oznaczenie normy jest zgodne z normą europejską.

A.
B.
C.
D.