LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 14
Rozważ następującą tabelę:
Nazwa normy Oznaczenie
Norma międzynarodowa A
Norma europejska B
Norma krajowa C

Dopasuj odpowiednie oznaczenia do nazw norm.
A.
B.
C.
D.