LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 9
Podczas uruchamiania układu elektronicznego, który dokument jest najważniejszy do wypełnienia?

A.
B.
C.
D.