LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 31
Zidentyfikuj, który z poniższych materiałów jest najbardziej pożądany w procesie recyklingu elektroniki ze względu na jego wartość.

A.
B.
C.
D.