LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 9
Załóżmy, że na projekcie budowlanym zaznaczone są miejsca montażu urządzeń elektronicznych. Co powinieneś zrobić, jeśli zauważysz, że niektóre z tych miejsc są nieodpowiednie ze względu na obecność przeszkód?

A.
B.
C.
D.