Kwalifikacja R21 + R22 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 4
Łuszcząca się kora jest cechą morfologiczną