LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELM3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 18
Masz obwód elektryczny z rezystorami R1=2Ω, R2=3Ω i R3=4Ω połączonymi szeregowo. Jeżeli przez obwód przepływa prąd o natężeniu I=5A, oblicz napięcie na rezystorze R3.

A.
B.
C.
D.