LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 27
Określ, który z poniższych gatunków włosów jest najbardziej typowy dla ludzi.

A.
B.
C.
D.