LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 26
Określ, który z poniższych typów włosów występuje u niemowląt i zwykle znika w pierwszych miesiącach życia.

A.
B.
C.
D.