LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 13
Zidentyfikuj kształt twarzy klienta na podstawie poniższych cech: długa, wąska, wydłużony czoło i broda. Jaki kształt twarzy najlepiej opisuje te cechy?

A.
B.
C.
D.