LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 3
Załóż, że masz klienta z okrągłą twarzą. Jaka fryzura będzie najbardziej odpowiednia dla tego kształtu twarzy?

A.
B.
C.
D.