LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 7
Podaj, który z poniższych składników jest naturalnym surowcem stosowanym do wyrobu preparatów fryzjerskich?

A.
B.
C.
D.