LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 28
Które z poniższych źródeł informacji mogą być użyte do sprawdzenia aktualnych norm i procedur oceny zgodności w zawodzie fryzjera?

A.
B.
C.
D.