LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 6
Jakie konsekwencje może mieć nieprzestrzeganie norm i procedur oceny zgodności w zawodzie fryzjera?

A.
B.
C.
D.