LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 26
Podczas tworzenia szkicu fryzury, zauważasz, że wygląd fryzury nie jest zgodny z Twoją wizją. Co powinieneś zrobić?

A.
B.
C.
D.