LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 18
Podczas rysowania szkicu fryzury, jakie techniki rysunkowe mogą być pomocne?

A.
B.
C.
D.