LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 11
Rozważasz zastosowanie kontrastu symultanicznego w fryzurze klientki. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje ten typ kontrastu?

A.
B.
C.
D.