LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 13
Które z poniższych zestawień kolorów tworzy kontrast nasycenia?

A.
B.
C.
D.