LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 3
Podczas projektowania zarostu męskiego, które z poniższych cech osobniczych klienta powinny być brane pod uwagę?

A.
B.
C.
D.