LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 28
Projektujesz fryzurę konkursową dla swojego klienta. Które z poniższych elementów jest najważniejsze do uwzględnienia podczas projektowania?

A.
B.
C.
D.