LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 16
Przygotowujesz zestawienie różnych typów warkoczy do wykorzystania w projektach fryzur. Który z poniższych warkoczy jest najbardziej uniwersalny i pasuje do większości stylizacji?

A.
B.
C.
D.